Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Obsługa suwnic ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Obsługa żurawi samojezdnych

Obsługa żurawi wieżowych

Obsługa żurawi przenośnych

Obsługa układnic magazynowych

Obsługa podestów wiszących

Konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego objętych dozorem technicznym

Zapytanie ofertowe.

indywidualna wycena